• +420 380 430 494

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA FARMA U DRHOVSKÝCH, TÁBOR

V současnosti je v chovu farmy u Drhovských 85 až 90 dojnic a asi 90 jalovic.

Není to dlouho, co byla na farmě postavena nová odchovna pro „dorost“. Byla postavena velmi pěkná a hlavně prostorná a funkční dřevostavba, ve které se jalovice v pohodlí připravují na svou budoucí kariéru vysokoprodukčních dojnic ustájených v neméně komfortním produkčním kravíně.

Díky velmi dobrému mezidobí a výborné dlouhověkosti se již dostáváme do situace, kdy je nutné rozhodovat o tom, které jalovice na farmě ponechat a které prodat.

DOJIVOST KRAV NA PRVOTŘÍDNÍ ÚROVNI

Výborně zvládnutému managementu a odpovídající úrovni výživy se stádo postupně vypracovalo na úroveň dojivosti, která přesahuje 8 tisíc kg mléka za laktaci. Cílem je dostat se v průměru nad 9 tisíc kg mléka na krávu.

Každé zvíře, které je v chovu farmy, má své jméno a každý člen jeho rodiny prošel rukama chovatelů. Tím, čím jsou pro chov araba klisny Mohamedovy, jsou pro chov původní restituční krávy. A i když na první pohled nebyly nijak výjimečné, všechny zdejší krávy a jalovice od nich odvozují svůj původ.

U každého kusu skotu by se našel nejeden důvod, proč si jej ponechat, ale vzhledem k omezené kapacitě se s některými jalovicemi prostě musíme rozloučit a potom obvykle rozhoduje užitkovost matek a kvalita původu.

Již desátým rokem jsou do chovu vybírány matky býků a následně vykupováni býčci pro odchov plemenných býků, aby po úspěšném absolvování testu vlastní užitkovosti a základním výběru mohli působit v inseminaci nebo v přirozené plemenitbě.

Výsledky produkce mléka
rok Krav Závěrek Mléko % Tuku % Bílkovin Kg B Mezidobí
1 999 17 18 4 877 4,20 3,24 158
2 000 17 13 5 709 4,20 3,35 191 375
2 001 22 17 7 098 4,39 3,65 259 389
2 002 27 25 7 456 4,37 3,77 281 403
2 003 35 27 7 375 4,28 3,66 270 420
2 004 38 31 7 733 4,19 3,48 269 402
2 005 42 40 7 383 3,79 3,50 259 400
2 006 42 29 7 900 3,77 3,53 279 383
2 007 56 44 7 998 3,85 3,49 279 406
2 008 65 52 7 579 3,62 3,45 261 382
2 009 76 63 7 356 3,85 3,39 249 390
2 010 78 63 8 051 3,76 3,42 275 377
Výsledky kontroly užitkovosti
rok I. laktace II. a vyšší laktace celkem
2006 7 090 3,91 3,55 28/08 8 265 3,72 3,52 383 7 900 3,77 3,53
2007 7 483 3,65 3,49 27/21 8 214 3,93 3,49 406 7 998 3,85 3,49
2008 6 761 3,59 3,41 29/10 8 132 3,63 3,47 382 7 579 3,62 3,45
2009 5 974 3,88 3,50 27/19 7 751 3,84 3,37 390 7 356 3,85 3,39
2010 6 723 3,99 3,54 28/17 8 541 3,70 3,38 377 8 051 3,76 3,42